1 | ontwerp

2 | begeleiding

3 | realisatie

Alle facetten van het bouwtraject worden samengebracht in één ontwerp dat in overeenstemming is met uw wensen en uw budget.





Alle fasen van het bouwproces worden begeleid. Het projectmanagement bewaakt en beheerst de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.





Liefde voor voor het vak en ambachtelijkheid staan hoog in het vaandel van het professionele team van GSB Buildings. Het team werkt dagelijks met veel gedrevenheid aan de realisatie van uw bouwproject. Omdat GSB Buildings reeds in de ontwerpfase en de begeleidingsfase nauw bij het project betrokken is, bestaan er tijdens de realisatie geen onduidelijk- heden meer. Tot in het laatste detail is bekend hoe het project gerealiseerd gaat worden: vertraging en kostenoverschrijdingen behoren zo definitief tot de verleden tijd.