Sunblogger Design Development

AUTISME EN ONDERWIJS

PARTNER PASSEND ONDERWIJS / TARWEWEG 3 / 6534 AM NIJMEGEN / 024 360 28 73 / info@partnerpassendonderwijs.nl

VRAGEN OVER AUTISME?

Partner Passend Onderwijs, november 2015

We informeren u graag over de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het onderwijs aan leerlingen met (mogelijk) autisme. Heeft u een vraag over Autisme (Autisme Spectrum Stoornissen=ASS) en Onderwijs? 

U kunt u ons bereiken via Partner Passend Onderwijs:
024 3602873, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Mailen kan natuurlijk altijd:
R.Stuart@partnerpassendonderwijs.nl

S.Wolthaar@partnerpassendonderwijs.nl

VOORLICHTING

Onderwijs aan leerlingen met autisme vraagt een specifieke attitude van leraren. Op uw verzoek komen we op uw school vertellen wat leerlingen met autisme in algemene zin nodig hebben om in het onderwijs tot hun recht te komen.

CONSULTATIE

De ene leerling is de andere leerling niet, dat geldt zeker voor leerlingen met autisme. We kijken met u mee naar de individuele leerling en bieden u en ouders ondersteuning aan in het traject van verwijzing voor diagnostiek en/of eventuele behandeling. Wij denken met u mee over vervolgplaatsingen naar voortgezet onderwijs, hoger onderwijs of eventueel andere vormen van onderwijs. tijdens de consultatie gaan we in op de (on-)mogelijkheden van de school en de verdeling van de aandacht, ook voor de overige leerlingen. 

COACHING EN BEGELEIDING

In het kader van passen onderwijs kijken we samen met u naar de mogelijkheden een leerling optimaal passend onderwijs te geven. Daarbij kunnen we u coachen en ondersteunen bij het onderwijsproces maar het is ook denkbaar dat wij lesgeven of deeltaken voor u uitvoeren op school en in de klas.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Wij zijn in het bezit van de licentie om landelijk erkende basiscursussen Autisme in de klas voor het PO en het VO te geven. Deze blended cursussen - zowel via e-learning als via drie intervisie bijeenkomsten- bieden wij aan in een open aanbod. Het is mogelijk deze blended cursus aan uw volledige schoolteam te aan bieden op uw eigen locatie. Zie hiervoor de speciale folder (download folder >>) op onze site. De cursus sluit u af met een certificaat.

LEZINGEN

Wij kunnen voor u lezingen op maat verzorgen op studiedagen en ouderavonden. Over de tijd, locatie en inhoud hebben we dan vooraf met u overleg. Hieronder ziet u voorbeelden van thema’s die we al in ons aanbod hebben. Maar daarnaast kunnen we op uw specifieke vraag ingaan. 

MOGELIJKE THEMA'S VOOR LEZINGEN

 • Peuters met autisme:
  net een andere insteek

 • Een kleuter met autisme:
  gauw overprikkeld

 • ‘Structuur op school’
   in een gewone basisschool

 • Geen Time-out, maar Cooling down
  voor leerlingen met ASS

 • Meisjes met autisme:
  signaleren en opvangen

 • McDD:
  wat moet je ermee?

 • Een spreekbeurt over autisme:
  hoe help je een leerling daarmee.

 • Pesten en Autisme:
   een veel voorkomende combinatie 

 • Autisme en ADHD:
  overlap of toch anders

  Jan Smit
  Ontwikkelaar
 • de DSM 5: wat is er veranderd voor
  Asperger en voor PDD-NOS?

  Naam
  Korte info (indien gewenst)
 • Overgang naar de brugklas...
   Wat is wijsheid?

  Naam
  Korte info (indien gewenst)
 • Leerlingen met autisme
  in het MBO 

  Naam
  Korte info (indien gewenst)
 • Voorbereiden op Toetsen en examens
  als je Autisme hebt

  Naam
  Korte info (indien gewenst)
 • Studeren met autisme:
  een haalbare kaart

  Naam
  Korte info (indien gewenst)r

TARIEVEN

Omdat onze inzet vooral ‘op maat’ plaats heeft is het niet mogelijk op deze plek de tarieven te noemen.
Maar wij informeren u daarover graag per mail of via de telefoon.
Voor inzet vanuit de samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld, hanteren we andere tariefregels.