Image

Wim Roelofs

Sociaal Domein

Advies & Interim

Samen werken aan de toekomst van het sociaal domein!

Wim Roelofs (1955) is adviseur en interimmanager in het Sociaal Domein, zeker ook op het terrein van ‘participatie’. Samenwerking met Wim Roelofs betekent adequate oplossingen ontwikkelen voor complexe vraagstukken binnen het Sociaal Domein met het oog op kwetsbare burgers. Het Sociaal Domein omvat in zijn visie behalve de drie Decentralisaties (AWBZ/ Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) ook aanpalende thema’s als Onderwijs, Gezondheid en Armoede & Schulden. Hij is een man van de praktijk en heeft ervaring als (interim) hoofd Sociale Zaken, hoofd Beleidszaken, Adviseur en Projectleider in diverse gemeenten. Hij is resultaatgericht maar heeft tegelijkertijd veel aandacht voor de mens in de organisatie. Ontwikkelingen in het werkveld volgt hij op de voet en hij heeft veel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Trefwoorden die zijn handelen verder karakteriseren zijn: initiatiefrijk, samenwerken, analytisch, communicatief, resultaatgericht en pragmatisch.


Inspiratie & drive

"De huidige ontwikkelingen in het Sociaal Domein veroorzaken de grootste wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel ooit. Kernthema bij alle ontwikkelingen vormt “Meedoen naar vermogen”. Samen-werken is een sleutel voor succes. Een adequate bedrijfsvoering moet de solide basis vormen voor dit ontwikkeltraject dat zowel beleidsmatig als financieel grote risico’s met zich brengt. Deze indrukwekkende opdracht moet er toe leiden dat we onze kwetsbare burgers de kans geven mee te doen. Niet alleen voor een beter inkomen, maar ook voor een beter welbevinden. Voor mij is dat een uitdagende opdracht waar ik me graag met alle energie voor wil inzetten. Het leggen van de juiste verbindingen met andere domeinen - bijvoorbeeld met Onderwijs - is zo’n belangrijke uitdaging. Dit geldt ook voor het opzetten dan wel bijstellen van de samenwerking met andere partners."

Wim Roelofs, mei 2014

ImageImage

Met het oog op kwetsbare burgers.
DESIGNED BY TOM PETERS IMAGE & TEXT | POWERED BY SUNBLOGGER.NL